KONTAKTY
Kontaktné údaje
Korešpondenčná adresa:  

Obelix SK s.r.o.

Družstevná 543/55
935 23 Rybník

web: www.sofiashop.sk

e-mail: sofiashopsk@centrum.sk

GSM: +421 905 44 99 16




Dozor:                                                                                                                                                                                                                        

        ŠOI Nitra 
 Staničná 9       
950 50 Nitra